Atšķirībā no citiem apkures katliem, kuros kurtuve ierīkota apakšā un viss kurināmais deg uzreiz, Econoterm katli darbojas pēc sveces principa – no augšas uz leju. Proti – kurināmais sadeg pakāpeniski, uzturot vienmērīgu katla „kreklā” cirkulējošā šķidruma temperatūru, attiecīgi – konstantu siltuma līmeni telpās.

Katls ir konstruēts tā, ka kurtuve atrodas nelielā cilindrā tā iekšpusē. Kurināmā sadegšanas process notiek virsējā slānī. Gaiss vispirms sasilst apkures katla augšējā kamerā, tad pa teleskopisku cauruli tiek novadīts uz degšanas zonu. Ekonomisku degšanas procesu nodrošina apstāklis, ka gaisa sadalītājs kurināmā sadegšanas laikā nolaižas zemāk – līdz kurināmā zemākajiem slāņiem, bet uzsildītās gāzes, atdodot siltumu kurtuves iekšējām sienām, paceļas augšup un tiek izvadītas pa dūmvadu.

Degšanas sistēma novērš kondensāta veidošanos pat katla iekuršanas laikā, savukārt uz katla sienām neuzkrājas darva, jo uzsilst neliela virsma.

Kā kurināmo katla cilindriskajā kurtuvē ērti var izmantot malku, skaidas, briketes, ogles un granulas. Un, lai arī kāds materiāls tiktu izmantots kurināšanai, pateicoties kurtuves izvietojumam katla augšpusē, deg nevis viss kurināmais uzreiz, bet tikai tā virsējā kārta.

Turklāt gaiss tiek sadalīts tā, lai kurināmais neizdegtu dziļumā. Kurināmais, kas atrodas zemākajā slānī, aizdegas tikai tad, kad izdedzis virsējais slānis. Kad izdeg noteikts kurināmā slānis, gaisa sadalītājs pakāpeniski nolaižas uz leju – tas vienmēr atrodas virs degoša kurināmā, proti – degšanas epicentrā.

Šāda kurināmā sadegšanas sistēma nodrošina nepārtrauktu apkures katla darbu, kas 2 līdz 3 reizes pārsniedz parasto, kā arī saudzē dabas resursus un ietaupa jūsu naudu.